Ustawianie trybu gry i jego konfiguracja

Na serwerze mamy do wyboru kilka trybów gry. Dwoma najpopularniejszymi z nich są: Turniejowy oraz Uproszczony. Wszystkie ustawienia rozgrywki na początku będą głównie zależne od nich. Istnieje również możliwość uruchomienia danego trybu, ale z kompletnie innymi ustawieniami.

Wszystkie dostępne tryby i wartości poleceń dostępne są tutaj.

1. Wybór trybu gry za pomocą panelu serwera.

 • Przechodzimy do zakładki "Konfiguracja". Interesować nas będą dwie rubryki: "game_mode" oraz "game_type". To właśnie te dwa polecenia odpowiedzialne są za tryb gry. Domyślnie po zakupie serwera ustawiony będzie tryb "Turniejowy".

 • W celu zmiany na inny tryb, wpisujemy w pola odpowiednie wartości (W przypadku Uproszczonego będą to wartości 0, 0). Nastepnie należy kliknąć przycisk "Zmień". Do zastosowania zmian wymagany jest restart serwera.

2. Wybór trybu gry za pomocą plików konfiguracyjnych serwera.

Ustawienia dokonane w panelu przesyłane są do pliku konfiguracyjnego serwera, który wczytywany jest przy jego uruchamianiu - domyślnie jest to plik "autoexec.cfg" znajdujący się w /CS_GO/csgo/cfg/. Dostać się do niego możemy poprzez jakikolwiek program obsługujący FTP. W tym artykule użyjemy WebFTP, które dostepne jest w panelu serwera.

 • W panelu serwera wybieramy zakładkę "Edytor plików" i przechodzimy do katalogu podanego w wyższym akapicie.

 • Czerwoną ramką zaznaczono dwa polecenia, odpowiadające za tryb gry. Wartości przy nich wystarczy zmienić i zapisać plik, klikając przycisk "zapisz" w prawym, górnym rogu. Po zmianie serwer należy zrestartować.

3. Pliki konfiguracyjne trybu gry.

Każdy tryb ma swoje ustawienia, które są nam już znane z rozgrywki na oficjalnych serwerach Valve. Każdy z nich ma swój plik konfiguracyjny, znajdujący się w /CS_GO/csgo/cfg/gamemode_nazwa_trybu.cfg/. W przypadku, gdy chcemy dokonywać zmian ustawień gry, należy to robić w pliku "gamemode_nazwa_trybu_server.cfg". W przeciwnym wypadku, po każdej aktualizacji gry plik konfiguracyjny zostanie nadpisany, a wszystkie ustawienia przywrócone do wartości domyślnych. W przypadku trybu Turniejowego plik z dopiskiem _server jest już utworzony, jeśli nie - należy skopiować całą zawartość z podstawowego pliku (bez dopisku _server) i przekopiować go do osobnego pliku z identyczną nazwą, ale dodając na końcu _server.

 • Wchodzimy do Edytora plików. Na testowym serwerze został ustawiony tryb Uproszczony i w nim chcemy dokonać zmian. Przechodzimy do ścieżki /CS_GO/csgo/cfg/.

 • Zgodnie z wcześniejszym akapitem, widzimy plik "gamemode_competitive_server.cfg". Oczywiście jest to plik do konfiguracji trybu Turniejowego. Nas interesuje tryb Uproszczony (Casual), którego pliku konfiguracyjnego z dopiskiem _server nie ma, należy go utworzyć. Otwieramy plik "gamemode_casual.cfg" i kopiujemy całą jego zawartość. Nastepnie na swoim komputerze tworzymy plik o nazwie "gamemode_casual_server.cfg" (ważne, aby rozszerzenie pliku było .cfg).

 • Tak zapisany plik należy przesłać na serwer. Klikamy opcję "wgraj plik" w prawym górnym rogu. Następnie załączamy plik konfiguracyjny i klikamy "Wgraj".

 • Dzięki temu, nasze ustawienia nie zostaną nadpisane przy aktualizacji gry.

4. Zmiana ustawień gry.

Lista cvar'ów (poleceń, komend) dostępna jest tutaj. W tym kroku będziemy chcieli zmienić czas do rozpoczęcia rundy, po respawnie zawodników. Odpowiedzialne za to polecenie to: mp_freezetime. Ponadto, na serwerze chcemy wyłączyć możliwość zabijania członków drużyny oraz możliwość głosowania na wyrzucenia zawodnika z meczu. Szukamy poleceń odpowiedzialnych za to na powyższej stronie (zazwyczaj każde polecenie ma opis w języku angielskim). Będą to odpowiednio komendy: mp_friendlyfire oraz sv_allow_votes.

 • Przechodzimy do pliku konfiguracyjnego gry - gamemode_casual_server.cfg. Na początku sprawdzamy, czy w pliku znajdują się już takie polecenia, jesli tak - mają już one przypisane domyślne wartości dla trybu gry, jeśli nie - należy je dopisać samemu. W tym przypadku wszystkie 3 polecenia znajdują się już w pliku. Korzystamy ze skrótu CTRL + F i wyszukujemy komendę.

Wartość polecenie mp_freezetime jest równa "5" (w tym przypadku sekund). My chcemy, aby ten czas wynosił 8 sekund, a więc zmieniany wartość na "8".
W celu wyłączenia możliwości zabijania czlonków ze swojej drużyny - polecenie mp_friendlyfire musi mieć przypisaną wartość "0".
Szukamy teraz polecenie na wyłączenie możliwości głosowania i przypisujemy mu wartość "0".

 • Gdy wszystkie polecenia zostały już zmodyfikowane, należy kliknąć przycisk "zapisz", znajdujący się w prawym górnym rogu.
 • Ustawienia te zostaną zastosowane po zmianie mapy.

 

 

 

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz...

Komentarze

Brak komentarzy