Instalacja pluginów serwer CSGO

Instalowanie pluginów SourceMod.

1. Rodzaje plików  

.smx - skompilowany plugin ( plik dla nas najważniejszy )

.sp - kod źródłowy pluginu który my rozumiemy

.inc - dodatkowe biblioteki używane przy kompilacji

.phrases.txt - pliki językowe ( tylko jeśli plugin obsługuję multilanguage )

 

2. Czego potrzebujemy do instalacji pluginów ?

 - Na naszym serwerze wymagany jest SourceMod + MetaMod , obie te modyfikacje możemy zainstalować bezpośrednio przez panel :

- Gdy zainstalowaliśmy naszego SourceMod'a i MetaMod'a musimy zresetować nasz serwer.

Odsyłam do poradnika jak zalogować się do FTP :

https://faq.1shot1kill.pl/artykul/jak-polaczyc-sie-do-ftp-serwera

3. Wybór Pluginów & Instalacja

- Ścieżka do wrzucania pluginów 

CS_GO/csgo/addons/sourcemod/

3.1 Wybór Pluginu

 - Gdy pobierzemy nasz plugin ( np. Weapons & Knives ) zobaczymy archiwum .zip po otworzeniu archiwum ujrzymy :

3.3 Instalacja Pluginów 

Otwieramy folder addons w archiwum .zip

Po otwarciu folderu addons ujrzymy folder sourcemod ponownie klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszy 

w folderze sourcemod widzimy 4 foldery :

- configs

- plugins

- scripting

- translations

Wszytkie pliki przucamy do ścieżki CS_GO/csgo/addons/sourcemod/

Plik .smx wrzucamy do CS_GO/csgo/addons/sourcemod/plugins

Plik .sp nie są wymagane na serwerze ( możemy je wrzucić opcjonalnie)

Plik .inc wrzucamy do CS_GO/csgo/addons/sourcemod/scripting/include

Pliki z folderu translations wrzucamy do folderu translations w kliencie FTP

Pliki z folderu cfg wrzucamy do folderu CS_GO/csgo/cfg/sourcemod

Aby plugin poprawnie działał należy w CS_GO/csgo/addons/sourcemod/configs/core.cfg

zamienić linjki :

"BlockBadPlugins"    "yes"

"FollowCSGOServerGuidelines"    "yes"

na

"BlockBadPlugins"    "no"

"FollowCSGOServerGuidelines"    "no"

4. Dodatkowe rozszerzenia 

 - Niektóre pluginy wymagają PtaH( Dodatkowe rozszerzenie )

 - PtaH możemy pobrać z tej strony

na 99.9 % nasz PatH będzie na Linux 

4.1 Instalacja PtaH

Po pobraniu PatH otwieramy archiwum oraz przerzucamy pliki do odpowiednich folderów w kliencie FTP

Plik .so wrzucamy do  CS_GO/csgo/addons/sourcemod/extensions

Plik .txt wrzucamy do  CS_GO/csgo/addons/sourcemod/gamedata

Plik .inc wrzucamy do  CS_GO/csgo/addons/sourcemod/scripting/include

Po instalacji PatH oraz pluginu resetujemy nasz serwer i wszystko powinno działać.

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz...

Komentarze

Brak komentarzy